top of page
 • Serviu calçots crus a qualsevol punt d’Espanya? / ¿Servís calçots crudos en cualquier punto de España?
  Sí, oferim servei d’enviament nacional. La comanda s’haurà de fer amb 48 hores d’antelació per tal que la comanda arribi el dia indicat. - Sí, ofrecemos servicio de envío nacional. El pedido deberá hacerse con 48 horas de antelación para que el pedido llegue el día indicado.
 • Serviu calçots cuits a qualsevol punt d’Espanya? / ¿Servís calçots cocidos en cualquier punto de España?
  No, ja que no podem oferir un control estricte pel que fa a la seva conservació en transport i temperatura. - No, ya que no podemos ofrecer un control estricto en cuanto a su conservación en transporte y temperatura.
 • Si he de fer un viatge, quantes hores aguanten en temperatura els calçots cuits un cop han estat servits? / Si tengo que hacer un viaje, ¿cuántas horas aguantan en temperatura los calçots cocidos una vez han sido servidos?"
  La recomanació de El Guardià Calçots és que com menys temps millor. Tot i que entreguem les comandes de calçots cuits de manera que aguantin en perfecte estat aproximadament 1 hora després de ser servits. - La recomendación del Guardià Calçots es que cuanto menos tiempo mejor. Aunque entregamos los pedidos de calçots cocidos de manera que aguanten en perfecto estado aproximadamente 1 hora después de ser servidos.
 • Els vostres productes són productes de proximitat? / ¿Sus productos son productos de proximidad?
  Sí, tant els calçots crus i cuits com la salsa. Fruit de les nostres terres, situades al costat de casa nostra. A més, estem certificats amb el segell de venda de proximitat, atorgat per la Generalitat de Catalunya. - Sí, tanto los calçots crudos y cocidos como la salsa. Fruto de nuestras tierras, situadas al lado de nuestra casa. Además, estamos certificados con el sello de venta de proximidad, otorgado por la Generalitat de Cataluña.
 • La vostra salsa de calçots casolana és molt picant? / ¿Su salsa de calçots casera es muy picante?
  No, a El Guardià Calçots elaborem la recepta de la salsa de calçots tenint en compte els diferents gustos i paladars. És així com obtenim un equilibri amb el picant. - No, en El Guardià Calçots elaboramos la receta de la salsa de calçots teniendo en cuenta los diferentes gustos y paladares. Es así como obtenemos un equilibrio con el picante.
 • Si sóc al·lèrgic/a amb algun ingredient que conté la salsa de calçots, pot ser que l’elaboreu prescindint d’ell? / Si soy alérgico / a con algún ingrediente que contiene la salsa de calçots, ¿puede que la elabore prescindiendo de él?"
  Sí, sense cap problema. La condició per demanar una salsa al gust, és avisant-nos amb mínim dos dies d’antelació de servir la comanda. - Sí, sin ningún problema. La condición para pedir una salsa al gusto, es avisandonos con mínimo dos días de antelación de servir el pedido.
 • La vostra salsa de calçots és apte per a persones celíaques? / ¿Su salsa de calçots es apto para personas celíacas?
  Sí.
 • És possible aprofitar els calçots sobrants? / ¿Es posible aprovechar los calçots sobrantes?
  Sí, de fet és possible aprofitar tots els ingredients i aliments que s’utilitzen per fer una calçotada. A El Guardià Calçots et recomanem aprofitar els calçots sobrant amb una bona truita, un original coc o bé unes delicioses croquetes. - Sí, de hecho es posible aprovechar todos los ingredientes y alimentos que se utilizan para hacer una calçotada. Al Guardià Calçots te recomendamos aprovechar los calçots sobrantes con una buena tortilla, un original coque o bien unas deliciosas croquetas.
bottom of page